Có nên lấy cao răng cho trẻ không? Tác hại của cao răng đối với trẻ em