Lồi xương hàm dưới có nguy hiểm không? Cách nhận biết và hướng điều trị