Viêm Tủy Răng Có Tự Khỏi Không Và Nên Điều Trị Khi Nào?