Nha Khoa Kim – Phi vụ nhận vốn đầu tư lên đến 24 triệu USD